نوشته‌هایی با برچسب "زنان جنگاور تاریخ"

زنان جنگاور مشهور تاریخ (2) زنان جنگاور مشهور تاریخ (2)

یک پزشک: این مقاله چند بخش دارد، در چند بخش نخست با هم فهرست زنان نامدار جنگاور را دنیای قدیم بررسی می‌کنیم و در قسمت ‌های نوبت به زنان ایرانی سرباز می‌رسد. ۲- در اسکاندیناوی. بدون هیچگونه شکی اهمیت عملیات و کارهایی که برحسب سنت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قدیمی اسکاندیناوی به شیولدمور (Shieldmaiden) یا «باکرۀ سپر» افسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نسبت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند، کمتر از افسانۀ آمازون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیست. شیولدمورها در حقیقت آمازون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دریایی بودند که طوفان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به حرکت درمی‌آوردند و اقیانوس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را می

زنان جنگاور مشهور تاریخ (3) زنان جنگاور مشهور تاریخ (3)

یک پزشک: این مقاله چند بخش. دارد، در چند بخش نخست با هم فهرست زنان نامدار جنگاور را دنیای قدیم بررسی. می‌کنیم و در قسمت ‌های نوبت به زنان ایرانی سرباز می‌رسد. مطلب مرتبط:. زنان جنگاور مشهور تاریخ (2). زنان جنگاور مشهور تاریخ (1)۶- در فلسطین. الف-دبوراه. دبوراه (Deborah) پیغمبر زن و قاضی قوم بنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اسرائیل است. طوایف جهود را که از بیست سال قبل در زیر یوغ ژابن (Jabin پادشاه کانان Canan یا پادشاه آسور Asor) خم شده بودند، علیه پادشاه مزبور مسلح نمود و به دستور او باراک (Barac) به سیزارا (Sisara) سردار ژابن حمله کرد و او را ش

زنان جنگاور مشهور تاریخ (1) زنان جنگاور مشهور تاریخ (1)

یک پزشک:این مقاله چند بخش دارد، در چند بخش نخست با هم فهرست زنان نامدار جنگاور را دنیای قدیم بررسی می‌کنیم و در قسمت ‌های نوبت به زنان ایرانی سرباز می‌رسد. از دیرزمانی زن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها توانسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند کم و بیش سلاح به دست گرفته و دوش به دوش مردان جنگی، رزم نمایند. ولی پس از اینکه جامعه پیشرفت کرد و ارتش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تابع سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاصی شدند، این روش متداول قدیمی به بوتۀ فراموشی سپرده شد، تا اینکه پس از جنگ دوم جهانی ورود و خدمت زن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در سازمان ارتش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جنبۀ کاملاً جدی به خود گرفت و روز به روز هم آمار تع

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه