نیکولای گوگول یک نردبان چوبی خواست، چاپلین حتی در لحظات آخر هم دست از شوخی برنداشت و با کشیشی که بر سربالین او حاضر شده بود مزاح کرد، چرچیل از خستگی مفرط خود سخن گفت و برنارد شاو از اینکه در حال یک تجربه جدید است خرسند بود.

عصرایران: نیکولای گوگول یک نردبان چوبی خواست، چاپلین حتی در لحظات آخر هم دست از شوخی برنداشت و با کشیشی که بر سربالین او حاضر شده بود مزاح کرد، چرچیل از خستگی مفرط خود سخن گفت و برنارد شاو از اینکه در حال یک تجربه جدید است خرسند بود.

مشاهیر جهان در موقع مرگ آخرین جمله ای که گفتند، چه بود؟

در زیر آخرین جمله ای که 14 نفر از مشاهیر پیش از چشم فرو بستن از جهان بر زبان آورده اند نقل می شود:

14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ (+عکس)
آلبرت انیشتین: من کارم را همین جا به پایان رساندم

14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ (+عکس)
 چارلز (پادشاه انگلستان ): مرگ من زیاد طول کشید، امیدوارم من را ببخشید

14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ (+عکس)
 بنیتو موسولینی: به سینه ام شلیک کنید

14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ (+عکس)
 بتهوون : کمدی تمام شد

14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ (+عکس)
چارلی چاپلین: در پاسخ به گفته کشیش درباره اینکه امیدوارم خداوند روح شما را قرین رحمت کند گفت: چرا نکند؟ هر چی باشه روح من مال خودشه!

14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ (+عکس)
 وینستون چرچیل: ان قدر از همه چیز خسته شده ام که ..

14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ (+عکس)
 آنتوان چخوف: خیلی وقت بود که شامپاین ننوشیده بودم

14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ (+عکس)
 چه گوارا: شلیک کن ترسو، در نهایت فقط یک نفر را خواهی کشت

14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ (+عکس)
گوته : کمی نور بیشتر می خواهم

14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ (+عکس)
نیکولای گوگول: یک نردبان، یک نردبان چوبی بیاورید

14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ (+عکس)
ویکتور هوگو : یک نور تاریک می بینم

14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ (+عکس)
 کانت: این خوبه

14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ (+عکس)
 جورج برنارد شاو : این هم برای من یک تجربه جدید خواهد بود

14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ (+عکس)
سلطان سلیمان (شاه عثمانی) : یک دست من را از تابوتم بیرون بگذارید تا مردم ببینند سلطانی چون من با دست خالی از دنیا می رود
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه