چه کسی به این اتوبوس مجوز ساخت داده؟. فرورتیش رضوانیه در صفحه اش در فیس بوک با انتشار این عکس نوشت:. نه آن صندلی نصب شده روی چرخ اتوبوس استاندارد است و نه آن صندلی دوتایی که پایه‌اش شکسته و نه فضای وسط اتوبوس!. چه کسی این اتوبوس را طراحی کرده؟. چه کسی طرح را در کارخانه تایید کرده؟. چه کسی به این اتوبوس مجوز ساخت داده؟. چه کسی آن را سفارش داده و برای شرکت واحد تهران خریده؟. چه کسی این پرسش‌ها برایش مهم است؟.

چه کسی به این اتوبوس مجوز ساخت داده؟

فرورتیش رضوانیه در صفحه اش در فیس بوک با انتشار این عکس نوشت:

1-Otobos[wWw.KamYab.ir]

نه آن صندلی نصب شده روی چرخ اتوبوس استاندارد است و نه آن صندلی دوتایی که پایه‌اش شکسته و نه فضای وسط اتوبوس!

چه کسی این اتوبوس را طراحی کرده؟
چه کسی طرح را در کارخانه تایید کرده؟
چه کسی به این اتوبوس مجوز ساخت داده؟
چه کسی آن را سفارش داده و برای شرکت واحد تهران خریده؟
چه کسی این پرسش‌ها برایش مهم است؟

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه