به گفته پژوهشگران زنانی که نزدیک مادران خود زندگی میکنند بیشتر علاقه مند به بارداری هستند. بنابر تحقیقات محققان زنانی که در نزدیکی مادران خود زندگی میکنند خود ، علاقه بیشتری به مادر شدن دارند. شاید یکی از مهمترین دلایل این امر این مسئله باشد که اقوام نزدیک میتوانند در پرورش فرزندان کوچک به آنها کمک کنند و مهمترین دلیل اینکه غالبا مادران دختران جوان را برای داشتن فرزند تحت فشار قرار میدهند. محققان بر این باورند که داشتن یک مراقب از خویشاوندان نزدیک به وضعیت روانی زنان کمک مکیند تا آزادانه تر ...

چرا برخی از زنان علاقه بیشتری به بارداری دارند ؟

bardari2[WwW.Kamyab.IR]

به گفته پژوهشگران زنانی که نزدیک مادران خود زندگی میکنند بیشتر علاقه مند به بارداری هستند.
بنابر تحقیقات محققان زنانی که در نزدیکی مادران خود زندگی میکنند خود ، علاقه بیشتری به مادر شدن دارند. شاید یکی از مهمترین دلایل این امر این مسئله باشد که اقوام نزدیک میتوانند در پرورش فرزندان کوچک به آنها کمک کنند و مهمترین دلیل اینکه غالبا مادران دختران جوان را برای داشتن فرزند تحت فشار قرار میدهند
محققان بر این باورند که داشتن یک مراقب از خویشاوندان نزدیک به وضعیت روانی زنان کمک مکیند تا آزادانه تر به مسئله مادر شدن فکر کنند.
این نتایج با توجه به مطالعه بر روی بیش از ۲ هزار زن در وضعیت های معیشتی ، بهداشتی و اجتماعی دارای شرایط مساوی بودند به عمل آمد.
طبق این مطالعات زنانی که در نزدیکی خانواده زندگی میکردند علاقه بیشتری به بچه دار شدن داشته اند و این مسئله نه تنها در مودر اولین فرزند بلکه در ارتباط با فرزندان دیگر نیز صادق بوده است.
رئیس این تحقیقات میگوید: بعد از مطالعات فراوان ، برای ما بسیار جالب بود که این مسئله تاثیر مهمی روی باردار شدن زنان جوان در شرایطی کاملا مساوی دارد

به نقل از پرداد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه