نسخه جادویی “سرماخوردگی”!. “سوپ مرغ” به دلیل افزایش “ترشح بزاق”، “گلودرد” را کاهش می دهد و “آبریزش بینی” را دفع می کند. بررسی ها نشان می دهند “ادویه کاری” در سوپ مرغ باعث می شود از شر سرماخوردگی راحت شوید و مرغ التهاب و “درد گلو” را کاهش می دهد. بررسی ها نشان می دهند اگر در روزهای اول سرماخوردگی روزی ۲ بار سوپ مرغ بخورید در عرض ۲ روز خوب خواهید شد. وقتی حرف از سرماخوردگی می شود تقریبا همه افراد مصرف “ویتامین c” را در درمان موثر می دانند اما این ویتامین تنها در پیشگیری از بیماری سرماخوردگی مو ...

نسخه جادویی “سرماخوردگی”!

“سوپ مرغ” به دلیل افزایش “ترشح بزاق”، “گلودرد” را کاهش می دهد و “آبریزش بینی” را دفع می کند.

1-Noskhe jadoyi[WwW.KamYab.Ir]

بررسی ها نشان می دهند “ادویه کاری” در سوپ مرغ باعث می شود از شر سرماخوردگی راحت شوید و مرغ التهاب و “درد گلو” را کاهش می دهد.

بررسی ها نشان می دهند اگر در روزهای اول سرماخوردگی روزی ۲ بار سوپ مرغ بخورید در عرض ۲ روز خوب خواهید شد.

وقتی حرف از سرماخوردگی می شود تقریبا همه افراد مصرف “ویتامین c” را در درمان موثر می دانند اما این ویتامین تنها در پیشگیری از بیماری سرماخوردگی موثر است و تاثیر چندانی روی روند سرماخوردگی ندارد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه