مه یکی از جذاب‌ترین و در عین حال مرموزترین عناصر تماشایی در مناظر طبیعی است. خاصیت عجیب این پرده‌ی محو نقره‌گون، علاوه بر آنکه بر جذابیت هر چه بیشتر صحنه می‌افزاید، نوعی رمز و راز و جادوی خاص را نیز چاشنی زیبایی طبیعی محیط می‌نماید. شاید همین تصویر نخست به خوبی بیانگر حس و حال یک روز مه آلود باشد. احتمالاً تعدادی از شما دوستان عزیز چنین صحنه‌ای را پیش از این تجربه کرده‌اید. در لحظه‌ی اول شاید متوجه حضور نمناک و جادویی آن نشوید، ولی ذره ذره بر تراکم آن افزوده می‌شود و زمانی به خود می‌آیید ...

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه

مه یکی از جذاب‌ترین و در عین حال مرموزترین عناصر تماشایی در مناظر طبیعی است. خاصیت عجیب این پرده‌ی محو نقره‌گون، علاوه بر آنکه بر جذابیت هر چه بیشتر صحنه می‌افزاید، نوعی رمز و راز و جادوی خاص را نیز چاشنی زیبایی طبیعی محیط می‌نماید.

شاید همین تصویر نخست به خوبی بیانگر حس و حال یک روز مه آلود باشد. احتمالاً تعدادی از شما دوستان عزیز چنین صحنه‌ای را پیش از این تجربه کرده‌اید. در لحظه‌ی اول شاید متوجه حضور نمناک و جادویی آن نشوید، ولی ذره ذره بر تراکم آن افزوده می‌شود و زمانی به خود می‌آیید که در آن احاطه شده‌اید.

همه مناظر آشنا ناگهان رنگ می‌بازند، همه چیز محو می‌شود، گم می‌شود، تغییر می‌کند، حتی کورسوی نور چراغ‌ها هم حالتی شبح گون و پر رمز و راز به خود می‌گیرند. اینها همه از جادوی نهفته در مه سرچشمه می‌گیرد، جادویی که شما را با خود برده و وارد دنیایی دیگر می‌کند. در این مجال و همراه با شما، در دل کوه و جنگل و شهر و در میان مناظر مه آلود همسفر خواهیم بود.

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 1

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 2

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 3

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 4

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 5

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 6

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 7

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 8

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 9

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 10

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 11

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 12

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 13

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 14

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 15

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 16

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 17

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 18

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 19

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 20

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 21

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 22

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 23

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 24

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 25

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 26

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 27

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 28

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 29

 

مناظری زیبا در پس پرده‌ای از جنس مه - تصویر 30

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه