عصرایران- محمد بنیامین نتیجه امام خمینی و نوه محسن رضایی است. او فرزند علی رضایی و سیده هدی طباطبایی دختر لیلی بروجردی نوه امام خمینی و رئیس کمیته بانوان و جوانان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از کاندیداهای وزارت ارشاد دولت جدید هست. لیلی بروجردی دختر زهرا مصطفوی دختر کوچک امامهست.

محمد بنیامین نتیجه امام خمینی و نوه محسن رضایی

عصرایران- محمد بنیامین نتیجه امام خمینی و نوه محسن رضایی است. او فرزند علی رضایی و سیده هدی طباطبایی دختر لیلی بروجردی نوه امام خمینی و رئیس کمیته بانوان و جوانان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از کاندیداهای وزارت ارشاد دولت جدید هست.
لیلی بروجردی دختر زهرا مصطفوی دختر کوچک امامهست.

Navr rezaie[Www.KamYab.Ir]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه