این دختر دو ساله که از پنجره ای در طبقه پنجم آویزان شده بود مورد توجه عابران قرار گرفت و نجات یافت. این دختر خوش شانس دو ساله چینی از پنجره اتاقش آویزان شده بود که ناگهان توجه یک موتور سوار را جلب می کند و عده ای زیر پنجره جمع شده و در هنگامی که او از پنجره سقوط کرد، او را گرفته و از مرگ حتمی نجات دادند.

لحظه‌ نفس‌گیر سقوط ‌دختری ‌از طبقه‌ پنجم (+عکس)

این دختر دو ساله که از پنجره ای در طبقه پنجم آویزان شده بود مورد توجه عابران قرار گرفت و نجات یافت.

این دختر خوش شانس دو ساله چینی از پنجره اتاقش آویزان شده بود که ناگهان توجه یک موتور سوار را جلب می کند و عده ای زیر پنجره جمع شده و در هنگامی که او از پنجره سقوط کرد، او را گرفته و از مرگ حتمی نجات دادند.

لحظه‌ نفس‌گیر سقوط ‌دختری ‌از طبقه‌ پنجم (+عکس) - تصویر 1

لحظه‌ نفس‌گیر سقوط ‌دختری ‌از طبقه‌ پنجم (+عکس) - تصویر 2

لحظه‌ نفس‌گیر سقوط ‌دختری ‌از طبقه‌ پنجم (+عکس) - تصویر 3

لحظه‌ نفس‌گیر سقوط ‌دختری ‌از طبقه‌ پنجم (+عکس) - تصویر 4

لحظه‌ نفس‌گیر سقوط ‌دختری ‌از طبقه‌ پنجم (+عکس) - تصویر 5

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه