وابستگی یعنی میخواهمت ؛ چون مفیدی. دلبستگی یعنی میخواهمت ؛ حتی اگر مفید نباشی. من به خودکار گران قیمت روی میزم برای جلسات مهم، وابسته ام. اما به جعبه ی آبرنگ بی خاصیتی که یادگار دوران کودکیم است دلبسته ام. من به میز مدیریت که هر روز پشت آن می نشینم وابسته ام. اما به آن گلدان کوچک کاکتوسی که کنار پنجره گذاشته ام، دلبسته. من به کتابهای مدیریتی کتابخانه ام وابسته ام اما به کتاب های شریعتی روی میزم دلبسته. وابستگی ها را جامعه و فرهنگ و والدین می آموزند و پرورش میدهند اما دلبستگی ها انعکاس خود وا ...

فرق بین وابستگی و دلبستگی چیست؟

وابستگی یعنی میخواهمت ؛ چون مفیدی

دلبستگی یعنی میخواهمت ؛ حتی اگر مفید نباشی

1-Pic[WwW.KamYab.IR]

من به خودکار گران قیمت روی میزم برای جلسات مهم، وابسته ام

اما به جعبه ی آبرنگ بی خاصیتی که یادگار دوران کودکیم است دلبسته ام

من به میز مدیریت که هر روز پشت آن می نشینم وابسته ام

اما به آن گلدان کوچک کاکتوسی که کنار پنجره گذاشته ام، دلبسته

من به کتابهای مدیریتی کتابخانه ام وابسته ام اما به کتاب های شریعتی روی میزم دلبسته

2-Pic[WwW.KamYab.IR]

وابستگی ها را جامعه و فرهنگ و والدین می آموزند و پرورش میدهند اما دلبستگی ها انعکاس خود واقعی من هستند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه