دهه هفتاد میلادی دوران درخشانی در هالیوود بود. در آن دوران بهترین فیلم ها ساخته شد و ما از طریق آنها به استعداد و مهارت های بازیگران بسیاری پی بردیم. در اینجا تصاویری از گذشته و حال برخی از ستاره های سینمای دهه 70 را برایتان آورده ایم.

مجله اینترنتی برترین هابرترین ها: دهه هفتاد میلادی دوران درخشانی در هالیوود بود. در آن دوران بهترین فیلم ها ساخته شد و ما از طریق آنها به استعداد و مهارت های بازیگران بسیاری پی بردیم. در اینجا تصاویری از گذشته و حال برخی از ستاره های سینمای دهه 70  را برایتان آورده ایم.

1. کلینت ایستوود (1966-2015)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


2. برت رینولدز (1973- 2013)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


3. جین فوندا (1972- 2015)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


4. رابرت دنیرو (1974- 2015)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


5. هریسون فورد (1970- 2015)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


6. مایکل داگلاس (1970- 2015)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


7. آنتونی هاپکینز (1973- 2013)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


8. آل پاچینو (1972- 2013)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


9. مریل استریپ (1976-2015)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


10. رابرت ردفورد (1977- 2015)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


11. جک نیکلسون (1975- 2014)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


12. سیلوستر استالونه (1976- 2015)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


13. جان تراولتا (1978- 2015)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


14. کاترین دنو (1977- 2015)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


15. بروک شیلدز (1979- 2015)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


16. جنویو بوژو (1970-2012)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


17. لی گرانت (1971- 2014)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


18. سالی کلرمن (1976- 2015)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


19. وودی آلن (1977- 2015)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


20. بروس درن (1968- 2015)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


21. رایان اونیل (1970- 2015)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


22. دونالد ساترلند (1975- 2014)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


23. ژرار دوپاردیو (1976-2015)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال


24. مارتین شین (1978- 2015)

ستارگان دهه 70 سینمای جهان در گذشته و حال
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه