درخواست طلاق به خاطر محل زندگی

درخواست طلاق به خاطر محل زندگی

زوج جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق توافقی دادند.مرد جوان در خصوص علت آن به قاضی گفت: آقای قاضی من به خاطر کارم مجبور هستم به شهرستان بروم و مدتی را در آنجا زندگی کنم. ولی همسرم حاضر نیست با من به شهرستان بیاید و مدتی را سختی بکشد. او پایش را در یک کفش کرده و می گوید برای زندگی از تهران خارج نمی شود در صورتیکه من کارم خیلی خوب و پردرآمد است و نمی توانم آن را رها کنم. ولی همسرم اصلا مرا درک نمی کند.

زن جوان نیز در ادامه به قاضی گفت: من تمام زندگی و خانواده ام در تهران هستند و نمی توانم با شوهرم به شهرستان بروم و در آنجا زندگی کنم. زندگی در شهرستان برایم خیلی سخت است. اما شوهرم لجبازی می کند. هرچه به او می گویم که با محل کارش صحبت کند و به آنها بگوید که نمی تواند به شهرستان برود فایده ای ندارد و او باز حرف خودش را می زند.

در پایان قاضی هردوی آنها را به مشاوره خانوده فرستاد تا شاید مشکلشان حل شود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه