سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور پیشین و سیدحسن خمینی در مراسم هفتم درگذشت مادر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه درمسجد نور تهران.

خاتمی و سید حسن خمینی در مراسم هفتم مادر ظریف (عکس)

سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور پیشین و سیدحسن خمینی در مراسم هفتم درگذشت مادر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه درمسجد نور تهران

Khatamy[WwW.KamYab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه