آیت الله سید علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در پاسخ به پرسش مقلدان خود، احکام دست دادن زن و مرد مسلمان و نیز اهل کتاب و کافر را تشریح کرده اند. به گزارش کمیاب، متن سوالات و پاسخ این مرجع تقلید به شرح ذیل است:. س: آیا دست دادن از روی اجبار با زن غیر مسلمان خارجی و بدون قصد لذت ایراد دارد یا خیر در حالی که هیچ لذتی به وجود نیاید ؟. ج: با وجود حاجب مثل دستکش مانعی ندارد . س: چنانچه دست مرطوب باشد، می توان با کافر یا اهل کتاب دست داد ؟. ج: اگر یقین کردید نجس است یا آن شخص کافر غیر کتابی است برا ...

حکم دست دادن با زن نامحرم از نظر سیستانی

1-Sistani[WwW.KamYab.IR]

آیت الله سید علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در پاسخ به پرسش مقلدان خود، احکام دست دادن زن و مرد مسلمان و نیز اهل کتاب و کافر را تشریح کرده اند.

به گزارش کمیاب، متن سوالات و پاسخ این مرجع تقلید به شرح ذیل است:

س: آیا دست دادن از روی اجبار با زن غیر مسلمان خارجی و بدون قصد لذت ایراد دارد یا خیر در حالی که هیچ لذتی به وجود نیاید ؟

ج: با وجود حاجب مثل دستکش مانعی ندارد .

س: چنانچه دست مرطوب باشد، می توان با کافر یا اهل کتاب دست داد ؟

ج: اگر یقین کردید نجس است یا آن شخص کافر غیر کتابی است برای نماز دست خود را بشویید .

س: حکم دست دادن با زن نامحرم در صورتیکه امتناع کردن موجب بروز ناراحتی و یا قطع رابطه فامیلی گردد و یا اعتراض والدین را به همراه داشته باشد ؟

ج: دست دادن با نامحرم جایز نیست و اگر حائلی باشد مانعی ندارد .

س: دخترم برای رشته پزشکی مجبور به دست دادن به مرد نا محرم است آیا اشکال دارد؟

ج: جایز نیست مگر به حد ضرورت برسد.

س: آیا دست دادن با زنان کافر فی ذاته حرام است؟

ج: حرام است.

س: در کشورهای اروپایی دست دادن به عنوان سلام و درود مطرح است گاهی ترک آن کار به محرومیت و اخراج از کارخانه و مدرسه و امثال آن می کشد، آیا یک مرد و یا یک زن مسلمان می تواند در چنین حالات استثنایی دست بدهد؟

ج: اگر با پوشیدن دستکش و امثال آن نمی شود از آن مشکل رهایی یافت جایز است مرد و یا زن مسلمان با دیگری مصافحه کند آنجا که ترک چنان کاری موجب ضرر و زیان طاقت فرسا می شود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه