دوقلوهای به هم چسبیده شکل نادری از دوقلوها هستند که در هر ۴۰ هزارتولد، یک مورد از آنها بروز می کند. اما تنها یک مورد از هر ۲۰۰ هزار تولد زنده دوقلوی به هم چسبیده هستند. دوقلوها از یک سلول تخم واحد به وجود می آیند. این سلول تخم در دوقلوهای طبیعی به دوتوپ سلولی یک انسان کامل را به وجود می آورد. درهنگام تشکیل جنین طبیعی، هرسلول می داند که باید درکجای بدن قرار گیرد. این قدرت تشخیص به کمک سلول های همسایه و از طریق ترشح مواد شیمیایی مخصوص ایجادمی شود. بنابراین، سلول پوست به خوبی می داند که چ ...

تصاویری منحصر به فرد از دوقلوهای بهم چسبیده!

دوقلوهای به هم چسبیده شکل نادری از دوقلوها هستند که در هر ۴۰ هزارتولد، یک مورد از آنها بروز می کند. اما تنها یک مورد از هر ۲۰۰ هزار تولد زنده دوقلوی به هم چسبیده هستند. دوقلوها از یک سلول تخم واحد به وجود می آیند. این سلول تخم در دوقلوهای طبیعی به دوتوپ سلولی یک انسان کامل را به وجود می آورد. درهنگام تشکیل جنین طبیعی، هرسلول می داند که باید درکجای بدن قرار گیرد. این قدرت تشخیص به کمک سلول های همسایه و از طریق ترشح مواد شیمیایی مخصوص ایجادمی شود. بنابراین، سلول پوست به خوبی می داند که چه نوع سلولی است و به کدام قسمت از بدن تعلق دارد. در دوقلوهای به هم چسبیده، سلول های جنینی درتصمیم گیری دچار سردرگمی می شوند. پیام های شیمیایی نیز به این سلول های سردرگم کمک چندانی نمی کنند. نتیجه نهایی چنین رخدادی بسیار حیرت انگیز است: تولد یک موجود زنده با دوسر، دو قلب یا چهار دست و پا وحتی دوانسان به هم چسبیده به نام دوقلوهای سیامی. ازآنجا که دوقلوهای به هم چسبیده هردو از یک سلول تخم به وجود می آیند، دارای یک جنسیت هستند. سلول تخم تشکیل دهنده جنین، پس از گدشت دوهفته از لقاح، شروع به تقسیم شدن به دوجنین مجزا می کند. اگر این روند پیش از کامل شدن تقسیم متوقف شود، سلول تخمی که هنوز به طور کامل تقسیم نشده به رشد خود ادامه می دهد و درنتیجه دوقلوهای به هم چسبیده ایجاد می شوند. عوامل متعددی در تشکیل دوقلوهای به هم چسبیده دخیل اند، نظیر وراثت، محیط وداروها.
تولد دوقلوهای به هم چسبیده بسیار پرخطر است و درحدود ۴۰ تا ۶۰ درصد این تولدها به مرده زایی منجر می شود و حدود ۳۵ درصد آنان فقط یک روز زنده می مانند. به طور کلی، شانس بقا دراین دوقلوها ۵ الی ۲۵ درصد گزارش شده است. براساس اسناد تاریخی، از حدود ۵۰۰ سال قبل تاکنون، بیش از ۶۰۰ جفت دوقلوی به هم چسبیده در سراسر جهان به حیات خود ادامه داده اند. در حدود ۷۰ درصد از این دوقلوهای به هم چسبیده دختر بو��ه اند. به طور کلی، می توان گفت نسبت زن به مرد دراین دوقلوها سه به یک است. بیشترین تعداددوقلوهای به هم چسبیده در افریقا و هند و کمترین موارد ازاین نوع در چین و امریکا مشاهده شده است. همچنین تاکنون هیچ گزارشی از تولد سه قلو یا چهارقلوی به هم چسبیده درجهان به دست نیامده است.

 

تصاویری منحصر به فرد از دوقلوهای بهم چسبیده! - تصویر 1

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه