با آغاز مهمانی بزرگ فوتبال در جام برزیل، برد و باخت که نه بلکه اشک و لبخند است که اصلی ترین کلیدواژه های این روزهای دنیاست. مهمانی ای که میهمانانش در همه جای جهان بی تابانه پیروزی تیم محبوبشان را آرزو می کنند. از آنهایی که پرچم کشورشان را به تن کرده اند و خودشان را به کشور میزبان رسانده اند تا شاید با دست های پر از غرور از برزیل به خانه برگردند، تا آنهایی که در دورافتاده ترین نقاط کره خاکی دست به دامن فرکانس های فوتبالی شده اند، همه و همه این روزها دلباخته مطلق مسیر توپ و دروازه اند. وای ...

تصاویری از گل هایی که اشک و لبخند می آفرینند

با آغاز مهمانی بزرگ فوتبال در جام برزیل، برد و باخت که نه بلکه اشک و لبخند است که اصلی ترین کلیدواژه های این روزهای دنیاست. مهمانی ای که میهمانانش در همه جای جهان بی تابانه پیروزی تیم محبوبشان را آرزو می کنند. از آنهایی که پرچم کشورشان را به تن کرده اند و خودشان را به کشور میزبان رسانده اند تا شاید با دست های پر از غرور از برزیل به خانه برگردند، تا آنهایی که در دورافتاده ترین نقاط کره خاکی دست به دامن فرکانس های فوتبالی شده اند، همه و همه این روزها دلباخته مطلق مسیر توپ و دروازه اند. وای که هر گل به صورت همزمان چه پروانه هایی را خواهد سوزاند و چه شاپرک هایی را در بیکران آسمان رضایتمندی رها خواهد کرد …

تصاویری از گل هایی که اشک و لبخند می آفرینند - تصویر 1 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه