البته ما هم دبستان همین کارو می کردیم و آخر سال کتاب ها و دفترهامونو جرواجر می کردیم. و این هم کار عجیب دانش آموزان ژاپنی :.

اقدام عجیب دانش آموزان ژاپنی بعد آخرین امتحان +عکس

 

البته ما هم دبستان همین کارو می کردیم و آخر سال کتاب ها و دفترهامونو جرواجر می کردیم

و این هم کار عجیب دانش آموزان ژاپنی :

1091

1092

1093

1094

1095

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه