از پاکت انگلیسی در “کلاه پهلوی” تا مدعیان ۱۳۹۲ خورشیدی. یکی از عوامل سفارت بریتانیا در تهران که زنی زیباروست ، با یکی از سردسته های اراذل و اوباش تهران قرار می گذارد و پول هنگفتی به او می دهد و در مقابل می خواهد که اوباش را سازماندهی کند تا در خیابان ها راه بیفتند و علیه انگلیس شعار دهند. سردسته اوباش که از گرفتن پاکت پول ذوق زده است پاسخ می دهد:خانم! من همین الان از شما پول گرفتم؟ بروم و علیه شما شعار بدهم؟ و پاسخ می شنود که فقط دستور را انجام دهد و فضولی نکند… . در قسمت پنجاه و دوم سریال ...

از پاکت انگلیسی در “کلاه پهلوی” تا مدعیان ۱۳۹۲ خورشیدی

یکی از عوامل سفارت بریتانیا در تهران که زنی زیباروست ، با یکی از سردسته های اراذل و اوباش تهران قرار می گذارد و پول هنگفتی به او می دهد و در مقابل می خواهد که اوباش را سازماندهی کند تا در خیابان ها راه بیفتند و علیه انگلیس شعار دهند. سردسته اوباش که از گرفتن پاکت پول ذوق زده است پاسخ می دهد:خانم! من همین الان از شما پول گرفتم؟ بروم و علیه شما شعار بدهم؟ و پاسخ می شنود که فقط دستور را انجام دهد و فضولی نکند… .

در قسمت پنجاه و دوم سریال ” کلاه پهلوی”، که به دوران اشغال ایران توسط متفقین می پردازد ، صحنه ای وجود دارد که بسیار درس آموز است: یکی از عوامل سفارت بریتانیا در تهران که زنی زیباروست ، با یکی از سردسته های اراذل و اوباش تهران قرار می گذارد و پول هنگفتی به او می دهد و در مقابل می خواهد که اوباش را سازماندهی کندتا در خیابان ها راه بیفتند و علیه انگلیس شعار دهند.

سردسته اوباش که از گرفتن پاکت پول ذوق زده است پاسخ می دهد: خانم! من همین الان از شما پول گرفتم؟ بروم و علیه شما شعار بدهم؟
و پاسخ می شنود که فقط دستور را انجام دهد و فضولی نکند… . (نقل به مضمون)

Kolah Pahlavi[WwW.KamYab.IR]

ماجرای فوق ، هر چند روایتی آزاد از وقابع دهه ۲۰ خورشیدی است ، اما گویا حکایت این روزهای ایران در ۷۰ سال بعد است. فارغ از افرادی که با انگیزه های سالم ملی و انقلابی در باب سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی موضع دارند و هر گونه قراب�� ایران و غرب و مشخصاً آمریکا را نکوهش می کنند، به جرأت می توان گفت که بخش مهمی از مخالفت های کنونی با سیاست تنش زدایی دولت یازدهم ، پشت پرده ای مانند ماجرای پیش گفته در “کلاه پهلوی” دارد که صد البته ، هزار بار پیچیده تر از پاکت انگلیسی است.

Kolah Pahlavi2[WwW.KamYab.IR]

کم نیستند کسانی که منافع شان هسمو با آمریکایی ها و انگلیسی ها و صهیونیست ها و برخی حکام عرب منطقه است و در همان حال ، علیه همه این ها نیز شعار می دهند ، اگر دیروز با یک پاکت پول ، امروز با رانت های میلیاردی و سودهای حاصل از تحریم ملت ایران که بخشی به جیب همان خارجی های تحریم کننده می رود که کالاهایشان را به چند برابر می فروشند و سهمی هم نصیب دلالان ظاهر الصلاح داخلی شان می شود.
از دهه ۱۳۲۰ تا سال ۱۳۹۲ خورشیدی ، خیلی چیزها تغییر یافته است اما طمع خارجی و نفاق داخلی ، تنها شکل عوض کرده اند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه