آموزش تصویری آرایش چشم به رنگ سبز و دودی

آموزش تصویری آرایش چشم به رنگ سبز و دودی

 

1-Arayesh chesm{WwW.KamYab.Ir]

با روش زیر یک آرایش چشم زیبا به رنگ سبز و دودی را خواهید داشت.

۱ - ابتدا پوست تان را با کرم پودر و پنکیک نزدیک به رنگ پوست تان یک زیرسازی عالی کنید.

2-Arayesh chesm{WwW.KamYab.Ir]

۲ - سپس سایه دودی چرب نیمه مات را با قلموی نازک و مخصوص آن در دو قسمت انتها و ابتدای چشم مانند تصویر بکشید.

2-Arayesh chesm{WwW.KamYab.Ir]

برای پلک پایین با قلموی مویی خط رویش مژه های تان را پررنگ کنید.

۳ - سپس با قلمو تمیز و بزرگتر سایه دودی را تا جایی که می توانید پخش کنید.

3-Arayesh chesm{WwW.KamYab.Ir]

۴ - وسط پلک تان که خالی مانده را با سایه سبز پر کنید.

4-Arayesh chesm{WwW.KamYab.Ir]

۵ - قسمت انتهایی و ابتدایی پلک تان را که سایه دودی زده بودید ، دوباره پررنگ کنید.

5-Arayesh chesm{WwW.KamYab.Ir]

۶ - دقیقا وسط قسمتی را که سایه سبز زده اید را یک سایه سفید کمرنگ بزنید.

6-Arayesh chesm{WwW.KamYab.Ir]

۷ - پشت پلک تان یک خط چشم نازک بکشید.

7-Arayesh chesm{WwW.KamYab.Ir]

۸ - مژه مصنوعی تان را روی خط چشم چسبانده و برای پوشاندن خط مژه مصنوعی دوباره روی آن خط چشم کشیده و داخل پلک بالا و پایین تان را با مداد مشکی سیاه کنید.

8-Arayesh chesm{WwW.KamYab.Ir]

برای زیر ابرو هم از سایه سفید مات استفاده کنید.***

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه